Foto: FNG

De zaak FNG in zeven vragen


Opnieuw was het een bewogen week voor modegroep FNG: de retailer krijgt wel bescherming tegen schuldeisers maar er dreigt ook een rechtszaak en er is heel dringend geld nodig. RetailDetail vat de nieuwste ontwikkelingen samen in zeven vragen.

Mode

1. Hoeveel respijt biedt bescherming tegen schuldeisers?

De reorganisatie-aanvraag van FNG pakt positief uit: de modegroep krijgt de 90 dagen bescherming tegen schuldeisers die het heeft aangevraagd. De bescherming geldt voor drie vennootschappen, zo besliste de ondernemingsrechtbank van Mechelen woensdag. Het gaat, zoals verzocht, concreet om de dochterondernemingen Brantano, FNG International en Market Retail Belgium. Mogelijk kan die termijn met nog eens drie maanden worden verlengd.

Zo krijgt de modeholding, en diens nieuwe directie, de tijd om verder te onderhandelen met de banken en obligatiehouders, maar ook om het reorganisatieplan verder uit te werken. Het plan moet tegen 4 september van de rechtbank klaar zijn. Op 29 september zullen de schuldeisers moeten stemmen over het reorganisatieplan.

Op de vraag van winkelpandverhuurder Retail Estates om een gerechtsmandataris aan te stellen als toezichthouder voor dochterketen Brantano ging de rechtbank niet in. Wel moet Brantano voortaan elke week een financieel rapport doorsturen naar twee gedelegeerde rechters, schrijft De Tijd. Retail Estates is de eigenaar van een dertigtal Brantano-panden.

Foto's: FNG

Er zijn aanwijzingen van mogelijke marktmanipulatie”

2. Komen de oprichters voor de rechter?

Het onderzoek van beurswaakhond FSMA was dan toch geen routineonderzoek, zoals gewezen CEO Dieter Penninckx eerder beweerde tegenover RetailDetail. De instantie vermoedt mogelijke inbreuken inzake marktmanipulatie. “Vorig jaar startte de FSMA een onderzoek met betrekking tot aanwijzingen van mogelijke marktmanipulatie onder het bewind van het vorige management van FNG. Op basis van dat onderzoek besliste het directiecomité een dossier over te maken aan de auditeur,” zegt het persbericht.

Bovendien zijn er recent “een aantal nieuwe aanwijzingen van inbreuken” opgedoken – volgens de beurswaakhond onder meer in de financiële informatie die FNG zelf vrijgaf – die “eveneens bezwarend kunnen zijn voor het voormalige management”. Het onderzoek wordt daarom nu nog verder uitgebreid.

Voor alle duidelijkheid: dat onderzoek (en ook de mogelijke rechtszaak) viseert in eerste instantie de oprichters van de groep FNG: Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Het staat in die zin dus los van de reorganisatieplannen voor het bedrijf.

3. Legt de Vlaamse overheid geld op tafel?

Het bedrijf achter Brantano en CKS heeft bij Gigarant, de waarborgvennootschap van de Vlaamse overheid, een aanvraag ingediend om garanties te bieden aan de banken, zodat zij de groep makkelijker nieuwe leningen zouden toestaan. Dat bericht De Tijd. In principe kan Gigarant daar voor een bedrag tot 10 miljoen euro zelf over beslissen, maar omdat het zo’n heikel dossier is, valt politieke inmenging niet uit te sluiten. De Vlaamse overheid is immers al voor zo’n 32 miljoen euro betrokken bij het bedrijf. Overheidsvehikel PMV heeft een aandeel van 7% in FNG, goed voor 11,27% van de stemrechten, zo maakt de modegroep bekend. Bovendien staat Gigarant al garant voor een deel van de bankschulden en leende een fonds, met PMV als mede-investeerder, eerder nog 10 miljoen euro extra.

PMV-topman Roald Borré is eveneens voorzitter van de raad van bestuur van FNG. Hij zou tot nu toe het grootste deel van de onderhandelingen met de banken en schuldeisers eigenhandig hebben gevoerd, maar krijgt daarbij nu versterking van Paul Lembrechts als CEO ad interim – en oude bekende van toen die laatste nog topman van de VRT was.

Dat minister Crevits er zich gezien de gevoeligheden zelf mee zal bemoeien, is zeer waarschijnlijk. En daar horen al onmiddellijk duidelijke voorwaarden bij, laat een woordvoerder van Crevits weten aan De Tijd. “Om een of andere tussenkomst überhaupt in overweging te kunnen nemen is een geloofwaardig business- en herstelplan noodzakelijk met de noodzakelijke inspanningen van de private aandeelhouders en de schuldeisers. Zo’n plan werd nog niet voorgelegd”, klinkt het. In de huidige context, waarbij de beurswaakhond aanwijzingen voor marktmanipulatie zegt te hebben en de gerechtelijke instanties bij het dossier betrekt, zegt de minister echter "bijzonder, bijzonder behoedzaam" te zijn en "niet te springen" te staan. "Eerst moet er klaarheid komen over het zware verlies van 2019. Daarnaast moeten we bekijken of steun aan FNG überhaupt wel kan volgens de Europese staatssteunregels."

4. Is er geld voor de wintercollectie?

Momenteel ligt in de winkelrekken nog de zomercollectie, maar na de solden in augustus moet die plaats maken voor de wintercollectie. Dat kan alleen als de retailer voldoende geld in kas heeft om die collecties ook te betalen.

Het wordt spannend, vrezen de vakbonden. Ze wijzen erop dat de medewerkers "vooral zeer zenuwachtig" zijn omdat de wintercollectie nog niet is besteld. "Als er in september geen wintercollectie is, dan stopt het", zegt Sven De Scheemaeker van ACV Puls tegenover GvA. FNG bevestigt dat dit "een topprioriteit is voor de nieuwe directie" en "momenteel hard wordt gewerkt aan een oplossing voor dat probleem."

5. Kan Paul Lembrechts de vakbonden paaien?

De vakbonden van FNG leggen in een open brief aan nieuwe CEO Paul Lembrechts pittige eisen op tafel. Ze vragen de nieuwe topman “om het puin te ruimen”. Het is “de hoogste tijd om de daad bij het woord te voegen”, klinkt het. Voor die daden leggen de personeelsvertegenwoordigers ook al meteen stevige deadlines op. Ze eisen ondubbelzinnige toelichtingen over de financiële situatie en de status van de bestellingen voor de wintercollecties. En ten laatste woensdag 22 juli moeten alle medewerkers een herstelplan voor de toekomst ontvangen.

Als er in september geen wintercollectie is, dan stopt het"

6. Haalt FNG de volgende deadlines?

De volgende belangrijke data voor FNG zijn nu 15 en 16 juli. Op die eerste datum spreekt de rechtbank zich uit over de vraag van de vakbonden om een expertencollege aan te stellen om de directie bij te staan. De vraag kwam er wegens een vertrouwensbreuk met de voormalige managementtop, maar ook na hun vervanging hielden de vakbonden vast aan hun verzoek. De dag nadien zit FNG samen met nog een groep obligatiehouders ter waarde van 45 miljoen euro. Zij moeten dan over een uitstel van de terugbetaling van de obligatieleningen stemmen. Wordt vervolgd…

Foto's: FNG

7. Waar zat de Raad van Toezicht?

Ook dat is een pertinente vraag van de vakbonden: “We roepen de huidige leden van de Raad van Toezicht op tot een grondige zelfevaluatie. De meesten zitten er al een hele poos. De vele overtredingen zijn vlak onder de neus gebeurd. Ernstig toezicht kan je dit bezwaarlijk noemen. Waar zaten jullie, de voorbije jaren, toen interventie en controle van de Raad van Toezicht steeds noodzakelijker werden?”

Deel dit artikel:

Meer lezen over Retail?

Powered by Gicom