Foto: FNG

Moet de modegroep worden opgesplitst?


FNG zoekt voor de zesde keer overheidshulp, terwijl de Brantano-moeder in het oog van de storm zit. Enkele andere Belgische modespelers noemen dit "schandalig" en pleiten voor een opsplitsing.

Reacties

  • Moet de modegroep worden opgesplitst?
  • "Mogelijk is een hele sector getroffen"

Zesde keer scheepsrecht?

Het herstelplan dat FNG heeft uitgewerkt naar aanleiding van de 292 miljoen euro aan verliezen die de groep onverwachts moest toegeven in het voorbije boekjaar en de steeds oplopende schuldenberg, bestaat naast herstructureringen en uitstel van betaling vanwege obligatiehouders ook in de vraag om meer overheidssteun. De modegroep is van plan aan te kloppen bij de Vlaamse overheid, mogelijk om borg te staan tegenover de banken die hun leningen terug willen.

Het zou al de zesde keer zijn dat de gewestregering FNG uit de brand sleept, zo bericht De Tijd. Eerder investeerde de Vlaamse participatiemaatschappij PMV al 22,5 miljoen euro in de Brantano-moeder, volgens PMV-voorzitter Roald Borré om andere beleggers en investeerders te overtuigen dat de competitieve modebranche wel een interessante investeringsoptie kan zijn. Later werd Borré overigens ook voorzitter van de raad van bestuur van FNG.

Voor de uitbraak van de coronacrisis en kort voor de storm ook bij FNG echt losbarstte, leende het gewest nog 7,5 miljoen euro als waarborg. Reeds toen was immers duidelijk dat de modeholding zijn obligatiehouders niet in juni zou kunnen terugbetalen, zoals voorheen was gepland. Een groep beleggers ging er begin juni weliswaar mee akkoord om voor 10 miljoen euro uitstel van betaling te geven, morgen 26 juni moeten nog twee groepen obligatiehouders ter waarde van 20 miljoen euro nog over hun deel beslissen.

Eerst vragen stellen

Economieminister Hilde Crevits zegt aan De Tijd de hulp te overwegen, wetende dat er meer dan 1400 Belgische jobs op het spel staan, maar toch eerst vragen te willen stellen aan het management. Heel wat onduidelijkheden en vermeende onregelmatigheden zijn tot op heden immers nog niet opgehelderd. Volgens de laatste berichtgeving beweren insiders tegenover dezelfde krant met name dat de voorraden van de bedrijven die FNG overnam, al dan niet bewust, ondergewaardeerd werden. Zo werden de winstcijfers de hoogte in gestuwd als de voorraden uiteindelijk toch voor meer geld de deur uitgingen. Ook de duale structuur van FNG in België en Nederland kan volgens experts mogelijk aanleiding hebben gegeven tot geschuif met voorraden.

Het nieuws van mogelijke staatshulp leidt dan ook tot verongelijkte reacties bij sommige concurrenten en sectorgenoten. "Het zou een schande zijn als de Vlaamse overheid nu nog geld pompt in een bedrijf gebouwd op fraude en diefstal", reageert een sectorgenoot die anoniem wenst te blijven. Het was volgens de branchegenoot al onterecht dat PMV ooit in FNG heeft geïnvesteerd, nu dezelfde fout herhalen zou volharden in de boosheid zijn..

Foto: FNG

Continuïteit voor alles?

Wouter Torfs van Schoenen Torfs ziet het anders: "Met meer dan 3000 medewerkers is het belangrijk om nu eerst naar de toekomst en het waarborgen van de werkgelegenheid te kijken. "Bij een herstelplan zijn een goed businessplan en juiste, gegronde cijfers noodzakelijk. Als daaraan voldaan is, moeten alle mogelijkheden tot financiering bekeken worden. Indien nodig, kan staatshulp daar een rol in spelen." 

De ondernemer, die zelf een belang van 4% in FNG heeft en 15 miljoen euro investeerde in de gezamenlijke overname van Brantano, begrijpt weliswaar dat minister Crevits kritische vragen wil stellen. Al horen die vragen andere te zijn dan de onderzoeken die de Brusselse beurswaakhond FSMA momenteel voert: "De FSMA spit het verleden uit. Ook dat is zeker belangrijk en moet gebeuren. Aan de minister is het echter om toekomstgerichte vragen te stellen en in het belang van de werkgelegenheid te denken."

Je moet Brantano los kunnen zien van FNG”

Opsplitsen en verkopen

Het belang van de continuïteit primeert ook voor Jan De Nys, topman van Retail Estates en verhuurder van winkelpanden aan Brantano. Hoewel de vastgoedinvesteerder Brantano weigerde huurverlaging te geven omdat hij de boeken van de keten niet mocht inkijken, gelooft hij wel in het concept. "Als bezoeker zie ik winkels waar sterk in geïnvesteerd is, die een goeie positionering hebben, er goed uitzien en waar goed opgeleide medewerkers zijn. Je moet Brantano los kunnen zien van FNG. Die keten is in 15 jaar tijd al drie keer van eigenaar veranderd", zegt De Nys, die zelf nog bij Brantano actief is geweest.

Verschillende stemmen gaan dan ook op om de verschillende merken en ketens los te weken van houdstermaatschappij FNG en ze zo een eigen toekomst te geven. Geen van de ondernemers die we spraken, voelde zich echter zelf geroepen om een overname te doen. Ook Wouter Torfs niet, die zich eerder wel als redder opwierp voor Brantano: "Het is op dit moment niet aan mij om de redder in nood te gaan spelen."

Deel dit artikel:

Meer lezen over Retail?

Powered by Gicom